Słownik synonimów

wyrażenia równoznaczne

Synonim (bliskoznacznik) - wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście. Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych, form morfologicznych oraz leksemów.

Zawsze można wykazać różnice pomiędzy dwoma synonimami, np. w popularności ich stosowania w określonych zwrotach lub w różnych grupach społecznych. Przeciwieństwem synonimu jest antonim – termin o znaczeniu przeciwstawnym.
Poniżej przedstawiono synonimy ułożone w sposób alfabetyczny.

a | b | c | ć | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | s | ś | t | u | w | ź | ż |